Saglık

SAĞLIK VE AKUPUNKTUR

SAĞLIK VE AKUPUNKTUR ; AKUPUNKTUR VE ŞİFA YÖNTEMİ

SAĞLIK VE AKUPUNKTUR,AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur  iğnelerle, ilaç kullanmadan insanları iyileştirmeye yarayan yöntemdir yada Akupunktur belli noktalara iğne batırılarak bedenin uyarılmasına dayanan bir sağlık şifa yöntemidir.

Zaman raman daha az belirgin de oha, aynı “noktalar” ın daha başka yollardan (ovuşturma ya da en iyisi ucu körleşmiş sivri bir nesneyle,belirli noktaların uyarılması benzer sonuç verir.

Akupunktur (özellikle Çin’de ve Japonya ’da) çok kullanılır.Akupunktur yakın bir gelecekte dünyadaki insanların yarısını iyileştirecektir.

Akupunktur çok  eskidir: Çin ’de kökeni insanlığın karanlık dönemlerine, yaklaşık beş bin yıl öncesine uzanmaktadır. Eldeki en eski yazılı belge­ler (NEİ-JİNG) aşağı yukan iki bin iki yüz yıl öncesinden kalmadır.

— Avrupa’da uylgulanması çok yenidir:

Soutie de MOKANT bu yöntemi XIX. yüzyıl sanlarında Fransaya getirir.

Dr.NOGIER, 1950’ye doğru, unutulup gitmiş eski uygu­lamalara dayanarak kulak yoluyla sağaltım yöntemini geliştirir.

Bugün Fransa ’da 8000-9000 bin akupunkturcu hekim vardır. Tıp Fakültesinde öğretilmekte, ama henüz resmi yeterlik belgesi verilmemekledir.

AKUPUNKTURLA SAĞALTIM NE ZAMAN?

SAĞALTIM:“ÖZEL ALAN’A SALDIRI SÖZKONUSUYSA (ÖNLEYİCİ OLARAK) UYGULANIR

Başka bir deyişle, bütün beden dengesini bozabilecek dış öğelerin etkisinde kalmak üzereyse:

— Hemen bir kerelik uygulama: Saldtrtyla ilgili noktalar (YİN-YANG dengesini sağlamak üzere) özel alam güçlendirecek noktalara;

— Saldın sürüyorsa: Hastalık boyunca her gün uygulama yapılır.

BİRTAKIM İŞLEV BOZUKLUKLARI VARSA (DÜZELTİCİ SAĞALTIM):

Her türlü hastalığa karşı, eğer belirgin bir dengesizlik varsa, işe genel enerji dengesi üzerinde çalışarak başlanır,

— Daha sonra, örneklerle (organlarla) han alık belirlile­rine ya da haftalıklara uygun düşen noktalan sağaltıma kat­mak gerekir,ise, işlev bozukluğu geçiren organla başlayıp buna kalın harfle gösterilmiş noktalann eklenmen yerinde olur; daha hızlı bir dihelme sağlayabilmek için, iğneyi iki yönde de çevirmeye çalışmalıdır.

— Kulakta ağnının geçirilmesine yarayan noktalar daha ilk günkü uygulamadan sonra çoğunlukla yeterli olacaktır.

AKUPUNKTUR ve HASTAYLA BULUŞMA GÜNLERİNİN SAYISI VE TARTIMI:

Şiddetti etkilenmeler: Ansızın onaya çıkan yoğun bozukluklar (birkaç alışılmış sağaltım):

—   Her gün bir kez.

—   İyileşme başgosterdiğinde: İki, sonra üç günde bir…

— Toptan ya da en azından % 50 iyileşme varsa, sağal­tımı kesmye uygun gelişme beklenmelidir.

İyileşme olmazsa, bir hafta on beş gün sonra sağaltıma yeniden başlamak, rahatlayan kesimlerle bağlantılı noktalara iğne batırmayarak, haftada bir kez buluşmak gerekir. Eskiden kalmış, sürüp giden, yinelenen bozukluklar sözkonusuysa:

—Önceler üç, dört günde bir ardından attı, yedi günde bir, yerleşik iyileşme sağlanana dek.

—Genel olarak, altıyla sekiz buluşma yetmektedir, kimi zurnama daha çoğu gerekir (özellikte sinir bozukluğu tedavisinde),

Akupunktttrun etkisi her bireye göre değişmektedir. Kimi­lerinde, hele özel hekimlik sağalttmlan görmüşlerse (sinir sistemini etkileyen ilaçlar yutmuşlarsa, ışın sağalttmtndan geçmişlerse, tştn stztnttstna uğramışlarsa) hiçbir etki görül­mez. Buna karşı hk, kimilerinde, özellikle doğulularda ve ömürleri boyunca pek az ilâç içmiş kimselerde son derece etkilidir. Akupunktur konusundaki bu duyarlılık 6 YE nokta­sına ) iğne battnlarak (akupunkturla acı dindiril- meşine girişilmezden önce) sınanabilir; sözkonusu iğnye duyarlı kişilerde, parmaklara doğru inen bir elektrik akımı duyumuna yol açacaktır.

AKUPUNKTUR UYGULANAMIYACAK HASTALAR DURUMLAR

—   Yatalak kalb hastalarıyla Pace-Maker (yiireğe elektrik uyartst veren aygıt) takılmış hastalar.

—   Gebe kadınlar (bunların akupunkturla sağatım mutlaka uzman bir hekim yapmalıdır.

—   Büyük yorgunluklar (bu durumlarda en ivedi şey yatıp dinlenmektir).

—   Aşırı öfke, körkütük sarhoşluk ya da herhangi bir aştı uyarılma durumu.

—    Şöyle okkalı bir yemekten sonra.

—      Hanımların aybaşı kanamaları sırasında (yalmz a\ sana varsa, 60 ST’na iğne batırtlabilir.

—           İğne batırılınca yerde deri temiz değilse.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı