İnsan ve YaşamSaglık

EMDR NEDİR ? EMDR İLE TERAPİ

EMDR NEDİR ? EMDR İLE TERAPİ BİLİNMESİ GEREKENLER

EMDR NEDİR ? EMDR İLE TERAPİ NASIL VE HANĞİ DURUMLARDA YAPILMAKTADIR ? EMDR İLEGEÇMİŞ TRAVMALARI SİLMEK MÜMKÜN MÜ ?

Diğer terapi yöntemleri danışan ve terapistin konuşması üzerinden ilerlerken, EMDR terapisi konuşma temelli değildir. Terapide ‘işlemleme’dediğimiz, sağ ve sol beyne belli frekanslarda uyarım göndererek duyarsızlaşma ve yeniden yapılanma sağlanır.


EMDR terapisi, herterapi modelinde olduğugibi, danışanın öyküsünü alma ve terapiyi planlama ile başlar.Günlük yaşamda yaşadığı problem ve probleme sebep olan travmatik anılar tanımlandıktan sonra terapist ve danışanın ortak fikir birliği yaptığı anıdan(mümkünse hatırlanan veen erken dönemli anıdan)işleme yapılır.Travmalarımız hem bağımlılığa sebep olabiliyor,hem de bağımlılık şiddetini artırıyor.

Bu oranları göz önünde bulundurduğumuzda bağımlılık tedavisinde EMDR terapisi oldukça etkin
Kitabınızda üç danışanınızın hikâyesine yer vermişsiniz.

Neden kitapta bunları okurlarla paylaşmak istediniz?

Böyle bir projeyi hayatageçirmeye karar verdiğimde beşhikâye olarak yola çıkmıştım,sonrasında okuru sıkmamak içinüç hikâyede karar kıldım. Ukde,“içe dert olan” anlamına geliyor.Farkında olsak da olmasak dageçmiş travmalarımız içimize dert oluyor. Sadece bu günümüzü değil, geleceğimizi de etkiliyor.Kitabı yazarken okurların hem kendi iç dünyalarına bakabilmelerini, ukdelerini görebilmelerini amaçladım,hemde terapi sürecinin nasılilerlediğini, terapi odasında neler yaşandığını anlatmak istedim.Babam çok merak ederdi. Bu konuda bana sık sık sorular sorardı. Ona istediğim gibi anlatamadan onu kaybettik. Kitap projesi de onun vefatından sonra aklıma geldi. Basit, yalın bir dille,teknik terimlerden uzak durarak babama anlatır gibi yazmaya çalıştım. İlk hikâye o yüzdenyas süreciyle ilintili. Eren Bey’in hikâyesinde, halledemediğimiz,bir yerlerinde takılıp kaldığımız bu sürecin hayatımızdaki etkisinia nlatmaya çalıştım. İkinci hikâye ise çocukluğunda şiddete maruz kalanve tanıklık eden bir danışanımınöyküsü. Böyle bir projede, toplumsal yaramız olan şiddeti yazmamak olmazdı. Üçüncü öyküde ise ailedekonuşulamayan konuların çocuklarıda ciddi anlamda etkilediğini insanlara anlatmak istedim.Kitaptaki üç öykü de çocukluk yaşantılarının ve travmalarının bugünkü hayatımızda ne kadar etkili olduğunu anlatıyor

Çocukluk yaşantıları ve travmaları bugünkü hayatımızı derinden etkiliyor ve onları adeta bir yük gibi taşıyoruz. Travmaların duyarsızlaştırılmasına dayalı EMDR terapisi hakkında Ukde EMDR-Terapi Odasından Dökülenler kitabını yazan Klinik PsikologMehtap Güngör ile konuştuk.

MDR terapisi nedir?Diğer terapi yöntemleriyle arasında nasıl bir fark var?

MDR terapisinin Türkçe açılımı “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme”dir. Bu terapi, psikolojik sıkıntının hangi deneyimlerle oluştuğunun tespit edilmesi,danışanın o deneyimlere karşı duyarsızlaşması ve yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtularak yeni bir perspektif kazanmasını amaçlar. Diğer terapi yöntemleri danışan ve terapistin konuşması üzerinden ilerlerken, EMDR terapisi konuşma temellideğildir. Terapide “işlemleme”dediğimiz, sağ ve sol beyne belli frekanslarda uyarım göndererek duyarsızlaşma ve yeniden yapılanma sağlanır. Özetle EMDR terapisi; geçmiş olaylara ve onların olumsuz etkilerine, bugün deo anının tetikleyici unsurlarına duyarsızlaştırmayı ve gelecekteki eylemlere uygun şablonlar geliştirmeyi hedefler. EMDR terapisinde sadece geçmişle değil,bugün ve gelecekle de çalışılır.

EMDR terapisi nasıl ortaya çıktı?

EMDR, 1987 yılında Amerikalımeslektaşımız Francine Shapirotarafından geliştirildi. Shapiro EMDR ile ilgili yazdığı kitabında göz hareketlerinin bilişsel süreçlere etkisini tesadüfen bulduğunu dile getiriyor. Bir gün parkta yürürkenbazı rahatsız edici düşüncelerinaniden kaybolduğunu keşfeden Shapiro, bunun sebebinin,olumsuz düşünceler aklınageldiğinde gözlerinin spontane olarak yatay şekilde ileri geri hareket etmesine bağlamış.Bu keşfinden sonra bu sistemi arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı atölyelerde denemiş.Yaklaşık altı ay süren bu çalışmalar sonrasında standart bir protokolgeliştirmiş. Sonrasında kontrollü çalışmalar, ileri klinik ve deneysel gözlemlerle bu bugün bilimsel birterapi yöntemi olarak kabul edildi.

EMDR hangi rahatsızlıklar içinöneriliyor?

İlk çıkış noktası travma sonrası stres bozukluğu olsa da bugün depresyondan anksiyeteye,bağımlılıktan öfke problemleri vekişilik bozukluklarına kadar heralanda oldukça etkili sonuçla veriyor. Psikotik bozukluklar dışında her tür psikolojik problem EMDR terapisi ileçalışılabilir.

Bağımlılıklar için olan uygulamalardan bahsedebilirmisiniz?

Bağımlılığın gelişimindeen önemli etken ruhsalt ravmalarımız… Çocukluk çağında dört ya da daha fazla travmaya maruz kalan kişilerin ilerleyen yaşlarda madde ve alkol kullanımı ve bağımlılık geliştirme ihtimali yaklaşık beş kat artıyor.

Yine travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanların yaklaşık yüzde 45’indealkol ve madde bağımlılığı gelişiyor. Sonuçta travmalarımız hem bağımlılığa sebep olabiliyor,hem de bağımlılık şiddetini artırıyor. Bu oranları göz önündebulundurduğumuzda bağımlılıktedavisinde EMDR terapisi oldukça etkin.Bağımlı kişilerle EMDR terapiçalışmalarını iki bölüme ayırabiliriz. İlk aşama, bağımlılığazemin hazırlayan travmatikanıları çalışmak ve bağımlıkişileri bu anıların etkisindenkurtarmak. İkinci aşama isebağımlılık sonrası gelişen vekişide travmatik etki yaratanyoksunluk, aşerme, intoksikasyon gibi deneyimlerin çalışılması  EMDR terapisi içerisinde psikolojik problemler içinkullanılan çeşitli protokollerde var. Bağımlılık için ayrıcageliştirilmiş olan protokol de,EMDR ile bağımlılarla çalışan meslektaşlarımıza rehberlik ediyor.

Bu yöntemin uygulaması nasılyapılıyor? Ne kadar sürüyor?

EMDR terapisi, her terapimodelinde olduğu gibi danışanınöyküsünü alma ve terapiyi planlama ile başlar. Günlük yaşamda yaşadığı problem ve probleme sebep olan travmatikanılar tanımlandıktan sonraterapist ve danışanın ortak fikirbirliği yaptığı anıdan (mümkünse hatırlanan ve en erken dönemlianıdan) işleme yapılır. Tümanıların olumsuz etkisi sıfırlanana kadar anılarla çalışmaya devam ederiz. Tetikleyicilerin çalışılmasıve gelecek şablonu uygulamasıyla terapi sonlanır. Terapi sürecininne kadar süreceği çok merakedilen bir konu. Bu süreç,danışanın problemine, geçmiştravmalarına ve tabii ki işbirliğine bağlı olarak değişir.Ancak diğer terapi modellerinegöre daha hızlı sonuç aldığımızı söyleyebilirim

Mürsel ÇAVUŞ

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı