Anne Çocukİnsan ve Yaşam

Fatih’in Çocukluk Defteri

Çocuk,Çocukluk,Fatih’in Çocukluk Defteri

Fatih’in Çocukluk Defteri

Fatih de Bir Zamanlar Çocuktu ; Fatih Sultan Mehmed Han…

“İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu” – Hz. Muhammed (SAV)

Henüz yirmi bir yaşında Peygamber Efendimizin (SAV) fetih müjdesine mazhar olan, Bizans’ın aşıl­maz denilen surlarını aşan, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan komutan…

Bu mukaddes şehri Latinler gibi yakıp yıkıp, yağ­malamak yerine küllerinden tekrar doğurarak bizle- re armağan eden ve Osmanlı Devleti’ne başkent ya­pan bir padişah…

Fatih Sultan Mehmed’i hep ilk defa on iki yaşında tahta çıkmış, yirmi bir yaşında İstanbul’u fethetmiş, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmış, Osmanlı Devle­tini İmparatorluğa taşımış ve hayatım ilim, bilim ve sanatla iç içe yaşamış, şair bir padişah olarak biliriz. Peki, Fatih Sultan Mehmed’in çocukluğuna dair ne kadar bilgiye sahibiz? Avni mahlasıyla muhteşem bir şiir divanına sahip olan padişah, çocukken de kalem ve kağıda hemhâl miydi acaba?

Bu sorunun cevabma dair bir ipucu Prof. Dr. Sü­heyl Ünver’in bulduğu bir defterde gizli: Fatih’in Ço­cukluk Defteri’nde!

Fatih’in Çocukluk Defteri

Fatih Sultan Mehmed’in çocukluğuna dair en so­mut bilgiler Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından 1961 yılında “Fatih’in Çocukluk Defteri” adıyla ya­yımlanan Fatih’in çocukluğunda içerisine çizim ça­lışmaları yaptığı defterinde mevcuttur.

Süheyl Ünver bu deftere ilk olarak 1940’h yıllar­dan önce rasdamıştır. O zaman kendisinde bir tesir bırakmadığı bu defteri 1945 senelerinde tekrar eli­ne alır ve içine bir kuşku düşer. Fakat o zamanlarda elinde müspet deliller olmadığı için dile getiremez. 1950 yılında defteri üçüncü kez gördüğünde daha yakından inceler ve kayıt altına alır. Kayıt altına almasına rağmen defteri neşredemez.

Süheyl Ünver defteri en son 11 Aralık 1956’da görür ve üzerine şu notu ilave eder: “Ahersiz lâkin müh- relenmiş ham beyaz kağıt üzerine yeni cilt. Kâğıtların üst ve altları küf­lenmiş bir defter. 15. asırdan kalma,

Fatih’in şehzadelik veya saltanatının ilk senelerine ait müsvedde defte­ri gibi de telâkki olunabilir. Bu gibi vesikalara da kıymet vermeği düşünenlerce iyice tetkik edildikten son­ra hükmolunmak için düşünülmeğe değer.

Süheyl Ünver’in yapmış olduğu açıklamaya göre; defterlerin, II. Mu- rad zamanında İtalya limanlarından kalkan gemilerle getirilen, Akdeniz sahil şehirleri ve merkezi Avrupa’da toplanan kâğıtlardan yapıldığı gö­rülmektedir. Kâğıtların tamamı beyaz cinsten yapıl­mış olan defterin yapddığı zamana ait kabı hakkında bilgi yoktur. Kâğıtların birbirine tutturulmuş bir şe­kilde orijinalinde ciltsiz olabileceği düşünülmektedir. Fakat II. Abdülhamid zamanmda saray mücellitha- nesinde yeni bir cilt yapılmış ve günümüze de bu cilt ile gelmiştir. Defterin hiçbir yerinde Fatih ve devrine ait olduğunu gösteren bir kayıt yoktur. Fakat orijina­linde bir kayıt olup olmadığı bilinmemektedir. Daha sonradan kayıtlar silinmiş olabilir. Defterde bulu­nanlar şunlardır:

  • Fatih Sultan Mehmed’in tamam ve noksan çok sayıda tuğrası ve müsveddeleri.
  • Sultan Murad ve Fatih devri eserlerinden gö­rülebilen bazı çiçek motifleri ve bunlardan mürekkep ufak terkipler.
  • At başları, baykuş, kartal, leylek çizgileri.
  • Efsanevi kanat şeklinde ve yine 15. asırda tezyi­natımızda yer alan “Rûmi” dediğimiz örnek parçaları.
  • Hıristiyan portreleri çizgileri.
  • Sarıklı yüz çizgileri ve bunların yalnız baş etüdleri.
  • Türk alfabesi.
  • Yunanca alfabe.
  • Fala bakmada kullanılan nokta ve çizgilerin çe­şitleri.
  • Farsça iyi okunamayan beyitler.

 

Süheyl Ünver İstanbul Risaleleri kitabının Fatih’in Çocukluk Defteri bölümünde defter ile ala­kalı olarak: “Fatih’in resimden ve nakıştan hoşlandığı resim ve hatta nakış da yaptığına hükm olunabilir. Çalışmalar çok çocukça ve o nispette aceleci velakin çok kudretlidir. Resimde ve bilhassa inşat, figürlerinde cok dikkat sarf edilmiştir. Yüzlere irriten dikkatli intibalar harikuladedir. Tuğranın da sahibi tarafında? ‘’anıttın istif denemeleri olarak kabul edilmesinde hiçbiı mah zur yoktur. Temyin mahiyetinde olduğundan çokça yapılmıştır.”

Fatih Sultan Mehmed’in çocukluk defterine baktığımızda onun çocuk yaşlarda bile resme olan ilgisi açıkça görülmektedir.

Çizdiği insan ve hayvan baş larındaki detaylardan kendisinin iyi bu govlemo olduğu da görülmektedir. Çocukluk defterindeki en önemli noktalardan biri ise padişah olduktan sonra kullanacağı tuğra denemeleridir Bu dem aslında sıradan bir çocuk olmadığının, ileride “şehzade Mehmed”in “Fatih” olacağının habercisidir.

Kaynak:Rengarenk Derğisi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı