Saglık

Hacamat Nedir? Hacamat ve Sağlık

Hacamat Nedir? Hacamat ın Sağlık Yönünden Faydaları,Hacamat Nasıl Kullanılmalı

Hacamat, tıbbi bir tedavi yöntemi mi yoksa kültürel bir değer mi? Yalnızca muteber hadis kaynaklarında bildirilen bir sünnet mi yoksa neredeyse tüm inanç sistemlerinde ve coğrafyalarda varlığına rastlanan ortak bir insanlık mirası mı? Hacamat, dünyada ve Türkiye’de tüm yönleriyle henüz tartışılamamış bir konu. Ancak tüm bunların ötesinde hacamat hakkmdaki bilimsel araştırmaların sayısı hızla artıyor.

Hacamat gerçekten o kadar yaşlı mı? Ama çok genç gösteriyor!

İlk yazılı tıp metni olan, Eski Mısır’a ait Ebers Papirüslerinde hacamat uygulamasına rastlıyoruz. Bu tıp kitabı M.ö. 1550 yılına ait Yine Eski Mısır’da milattan önce 332-395 yılları arasında inşa edilmiş Kom Ombo Tapınağının kapısında da hacamat kupalarının resmini görüyoruz. Üstelik kupaların şekilleri modern kupaların aynısı. Peki hacamat kupası hiyerogliflerinin bir tapınak girişinde ne işi var. Çünkü çok uzun yıllar boyunca hekimler aynı zamanda din adamları ve filozoftu. Hipokrata kadar tıp, felsefenin bir alt dalıydı. Dolayısıyla tedaviler tapınakta hekimlertarafından gerçekieştirilirdi. İşte hacamat bu sebepten Eski Mısır tapınaklarında uygulanıyordu.

Hacamat 3550 yıl nasıl sağ kalabildi?

Uygulaması oldukça basit, yan etkileri neredeyse hiç görülmeyen, çoğu etkisi kısa vadede görülebilen bir tedavi. Bu özellikleri hacamatın bunca zaman popüler kalmasını sağlamış olabilir. Düşünün insanlık tarihinde özellikle tıp felsefesinden yoksun geçirdiğimiz son 150 yılda faydalı olduğu sanılan ne kadar çok tedavi terk edildi. Ama hacamat varlığını tüm zamanlar boyunca sürdürebilmiş bir tedavi. Yani hacamat zamanın zorlu sınavından geçmiş, rüştünü bu yönüyle ispat etmiş bir tedavidir.

Hacamat vücuttaki etkisinin mekanizması nedir? Nasıl oluyor da etkili oluyor?

Modern Tıp’ın önemli bir özelliği vücut sistemlerinde olduğu gibi tedavilerde de “nasıl” sorusuna cevap vermesini beklemesidir. Geleneksel Tıp, bu sorudan önce “neden” sorusuna cevap verme eğilimindedir. Modern zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla hacamat da bu sorulara muhatap olmalıdır. Yapılan bilimsel araştırmalarda etki mekanizması henüz çözülememiş olsa da bazı teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerin sayısı oldukça fazla ancak öne çıkan bazılarına değinmekle yetinelim: Kan detoksu, pozitif enerjinin (çi) yeniden dağılımı, bağışıklık sistemi aktivasyonu, masaj terapisi, ağrı-geçit teorisi, Kas Rahatlatma Teorisi, Diffiiz Zararlı inhibitor Kontrolü (DNICs) ve daha az kabul gören psiko-somatik ve iltihap önleme teorisi.

Bir Akupresür ve Akupunktur vakası olarak biyolojik seviyede NIH Concensus Development Panelde tartışılmış. Schulte, hacamatın Enkefalin salgısına sebep olması ve nörotransmitleri serbest bırakmasıyla bağışıklığı aktive ettiğini savunmuş. İyileşme etkisi vazokonstriksiyon ve vazodilatas- yon ile meydana gelen hacamat uygulaması ile ağrı geçitlerinin susturulduğu ve böylece bu geçitlerin kapanarak ağrının azaltıldığı kabul ediliyor . Uygulamanın seratonin ve kortizon üretimini pozitif yönde etkilediği de araştırmalarda bildirilmiştir. Hacamat mekanizmasının tanımında kan detoksu, bağışıklık sistemi aktivasyonu ve ağn-geçit teorileri en çok öne çıkan açıklamalar.

Hacamat hangi hastalıklarda uygulanıyor?

Liste oldukça uzun. Burada sadece bazı araştırmalara yer verebileceğiz. Hacamat, kan bozukluk larında, ağrı kesmede, iltihaplı durumlarda, zihinsel ve fiziksel rahatlamada, varisli damarlarda ve derin doku masajında etkili. Araştırmalar fiziksel (immünolojik, hematolojik, romatolojik) ve psikolojik yararlarının olduğunu ortaya çıkardı. Hennavvy (2004) kadın ve erkekte kısırlık vakalarında kullanımı hakkında yaptığı araştırma sonucunda üretkenlik/ doğurganlık artışında %50 ilerleme sağladığını kanıtlamıştır. Ayrıca bel soğukluğunda %84 , kireçlenmede %94,6, kas fıbrosisin- de %97,6 ve %91 ve Şizofrenide sakinleştirici olarak %96 etkili olduğunu gösteren araştırmalar yayınlanmıştır.

Rajput ve arkadaşları (2007) istatistiksel olarak ağrı, iyileşme ve hacamat öncesi ve sonrası hareket oranında belirgin derecede olumlu değişim tespit etti. Ahmed ve arkadaşları (2005) modern yöntemlerle birlikte kullanılırsa Romatoid Artrit hastalarının klinik durumlarında iyileşme sağlayabilir diyor. Lüdtke ve arkadaşları (2005) araştırmaları sonucunda tek hacamat seansı ile 1 hatta boyunca devam eden kısa süreli ağrı, sızı ve hissizlik giderme etkiler tespitinde bulunuyor.

2011de Korede yapılan araştırma kas ve iskelet hastalıklarında hacamat hakkında sistemli bir inceleme gerçekleştirildi. İncelemede elde edilen bulgular yaş hacamatın bel ağrısında etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu etkiyi yalnızca hacamata mâletmek çok zor çünkü birçok çalışmada hacamat başka güncel ve alternatif terapiye ek olarak kullanılmış.

Araştırmanın yazarları yedi Ran- domize Kontrollü Deneyin (RKD) sonuçlarında normal bakım ve ağrı kesiciler ile karşılaştırıldığında hacamatın ağrı gidermede belirgin derecede öne çıktığım ifade eden iki kritere rastlamış Ayrıca iki RKD, hacamatın kana ağrıları ve trigémina nevraljide, antikanser ilaçları ve ağrı kesicilerle karşılaştırıldığında olumlu yönde etkili olduğunu gösteriyor Diğer iki RKD’de ise hacamatın brakiyaljide modern tedaviler ile veya sıcak ped uyguimast de kar; laştırıldığında tatminkar bir etlen sahip olduğu bildirilmiş.

Kanıtların güçlü olmasına rağmd geniş sayıda RKD’lerin olmayışı, metodolojik açıdan tatminkar sayılmaz. Araştırılan konularda bilimsel açıdan kesin yargılara varmak için henüz erken. Hiç şüphe yok ki sadece ağrılı durumlarda değil Romatoid Artrit gibi diğer tıbbi sorunlarda da hacamatın etkili olduğunun kanıdan ortadadır.

Hacamatın etkinliği hakkında yapılacak araştırmaların bütçelerinin daha iyi hale getirilmesiyle RKD’lerin araştırma metodolojilerindeki eksikliklerin üstesinden gelmek mümkün olabilir. Böylelikle daha kaliteli kanıtlara ulaşabiliriz. Geleneksel Tıp’m günümüz konvansiyonel uygulamaların dışına itilmesi yerine iki tedavi ve yönetim yaklaşımının harmanlanması daha iyi ve bütüncül sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak. İki yaklaşımdan meydana gelen bu birleşik yaklaşımın sağlık hizmetlerinde etkili bir yöntem olacağı ortada.

Yeter! Artık bana en etkili hacamat noktalarımı söyleyin!

2000’li yıllarının ortalarında yayınlanan bazı Arapça kitaplarda sayfalarca tablolar yayınlanmaya başladı. Bu tablolarda önden ve ar kadan bir erkek çıztmi görülüyor Resimler üzerinde birçok vücut noktalarına rakamlar verilmiş.

Bu noktalara yapılan hacamatın çok fazla rahatsızlıkta kullanıldığı belirtiliyor. Kitaplar Türkçe olarak henüz yayınlanmadı ancak içerikleri internette birçok Türkçe sitede son 6 yılda çokça paylaşıldı. Bu noktadan sonra hacamat bu noktalara hapsolmuş bir uygulama olma yoluna girdi. Ancak bu yönelim, Geleneksel Tıp’ta da Modern Tıp’ta da ısrarla söylenen “hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesine hiç uymuyor.

Hacamat bölgesi seçimi konusunda, köklerini Geleneksel Çin Tıbbı’ndan alan ve uygulayıcıyı ezberciliğe iten bu tablolar, hacamatın daha iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda en tehlikeli engel. Bütüncül bir sağlık yaklaşımının bir parçası olan hacamat, Herkes için aynı ilaç haline gelebilir. Bu ise Modern Tıp ilaçlarının kullanımı konusundaki en büyük eleştiri.

Britanya Kupa Terapisi Demeği (BCS) tarafından geliştirilen yaklaşımda nokta seçiminde eklektik bir yöntem tavsiye ediliyor. BCS, hacamatı İngiltere’de temsil eden, hacamat konusunda bilimsel araştırmalar yapan doktorlar tarafından kurulmuş bir kurum. BCS Başkanı Prof. Dr. Ahmed Yountt bölge seçiminde öncelikle etkisi kanıtlanmış bölgelerin seçilmesi gerektiğini söylüyor. “Bu bilgiye ulaşmak için deneyler, kohort araştırmaları, klinik vaka kayıtlarına başvurulabilir. Bunların bulunmadığı durumlarda bilinen ve fikir birliğine varılmış bölgeler seçilebilir. Ancak bu bilgiye de ulaşılamazsa hekim tutarlı kararlar verip standart bir yaklaşım uygulamalı.” Prof. YouııU, hacamat uygulanacak noktanın seçilmesinde bilgi kaynağı olarak meridyen noktalarının, ağrı ve semptomların veya sahih hadis kaynaklarının kullanılabileceğini söylüyor. BCS’nin geliştirdiği nokta belirleme metodunda bundan fazlasının da olduğunu ve eğitim yeldikleri hekimlere bu beceriyi kazandırdıklarını söylüyor.

Bitti mi? Şimdi hacamatla ilgili har şayi öğrendik mi?

Elbette hayır bu yazı hacamat gibi binlerce yıktır belki on binlerce hekimin hakkında araştırma ve eser verdiği, sayılamayacak kadar çok seansın gerçekleştirildiği bir uygulamayı anlatmaya yetmez. Belki bir giriş olarak kabul edilebilir. 2010 yılından sonra NH1 İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsünün çabalarıyla hacamat baki tüm araştırmalar Kupa T si adıyla bir araya

Günümüz insanı olarak bizlerin çok şey bilmediğimiz açık. Hacamat literatürünün girdikce hekimler de  hacamat konusunda daha çok bilgi edinme fırsatı bulacak Sizler inancımızın derinliklerinden gelen bir biğiyle sevdiğimiz hacamat hokkandaki gelişmeleri heyecanla takip etmeye devam edeceğiz.

Peki Hacamat Nereli?

Eğer bir insan hacamatı kendi memleketine ait olduğun idda ediyor obaydı bu kişi dünyanın nufusu 7,44 milyar olurdu
Yüzölçümü ise 510 milyon km2 olması gerekirdi Üstelik herkesle sıkı bir akrabalık bağı olan biri olması lazımdır bilinen tek kişi Hz. Adem aleyhisselamdır.

Kaynak:Geleneksel Tıp Derğisi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı