Saglık

Sigara ve Sağlık İlişkisi Siğaradan Nasıl Kurtuluruz

Sigara ve Sağlık İlişkisi Siğaranın Sağlığımıza Zararları

Sigara ve Sağlık İlişkisi Siğaradan Kurtulmak İçin Dikkat Etmemiz Gerekenler

Sigara ne kadar daha fazla ve ne kadar daha uzun süre içilirse, zararı da o nispette artan br zehirli maddedir Sigarayı daha seyrek içenin vücudunda daha az tahribat meydana gelecektir Temennimiz, herkesin bir an önce siga­ra bağımlılığından kurtulması yönünde ise de, tiryakilerin bir kısmı, bu yazıyı okudukları halde sigarayı bırakamayacaklardır.

Fakat onlar, en azından, eski­sinden daha seyrek sigara içecekler, kaliteli tütünleri tercih edecekler, sigara dumanındaki katranı belli ölçüde süzen filtrelerden yararlanacaklar, C ve B vitamini takviyeleriyle vücut dirençlerini arttırmaya çalışacaklardır

Tekrar etmekte yarar görüyorum: Bizim önerdiğimiz seçenkler bu değildir. Sigara, tamamen terk edilmesi gereken bir zararlıdır.

Kesin olarak bırakılma­dıkça. sigara, vücudumuza zarar vermeye devam eder Bünyeye, içim biçimine ve tütünün evsafına bağlı olarak değişik derecelerde olmakla birlikte, her gün içilen tek bir sigara bile organizmaya zararlı olabilmektedir Üstelik sigarayı bir müddet daha seyrek içen tiryakilerin, çok geçmeden, eski standartlarına döndükleri görülmüştür. Sigarayı düzenli olarak daha seyrek sayıda içmek iradesini gösterebilmek, ondan tamamen uzak kalmak- tan çok daha zordur Sigarayı azaltmak, onu bırakmamak ekmektir. Sigaranın her dozu kesinlikle zararlıdır. Fakat yine de, ben sigarayı bırakamıyorum diyenlere, son çare olarak ne yapalım, o zaman çok çok daha seyrek içmeye çalışın, denmelidir

Sigara, yediden yetmişe, bütün toplumumuzu ilgilendiren bir problemdir. Bu cümledeki yediden yetmişe tabiri, gerçek bir sının çizmemektedir. Fakat bu deyim, ağara problemine şaşırtıcı derecede uy­gun düşmektedir. Çünkü ülkemizde sigaraya baş­lama yaşı, yedi yaşa kadar düşmüştür. Tiryakilerin çoğu, bu kötü alışkanlıklannı genellikle 18 yaşına kadar kazanmakta ve sigara bağtmlılannın pek azı I 70 yaşını geçebilmektedirler. Dolayısıyla da, siga­ra, toplumumuzu gerçekten de yediden yetmişe ilgilendirmektedir. Fakat yediye daha yakın yaşlan, daima daha fazla İlgilendirmektedir, Çünkü ülke­mizdeki sigara tiryakilerinin önemli bir bölümü, 40

yaşlarından itibaren aramızdan ayrılmaktadırlar. Yaşlılanrmz ise sigarayı brak- mış veya hiçbir zaman sigara alışkanlığı kazanmamış kişilerdir. Zaram neresin­den dönülse kâr olduğu için, yetişkinlere sunduğumuz tavsiyeler, efcette sigara içen yaşiılanmız için de aynen geçerlidir.

Unutmayın, bir zamanlar, dünyada hiç kimse sigara içmiyordu ve bu yine öyle olabilir. Sigara içmeden de yaşanabilir. Daha doğrusu sigarayla birlide yaşanamaz. Ya sağlık ve hayat ya da hastalık ve ölüm trecih, sizlerindir.

İzlemeye devam ederse lokomotif bu rayı

Çuf çuf ederek yakında terk eder burayı

Saran limon gibi sararır, yakan şap gibi yanar,

Her hastalığın dostu olan tütünle sigarayı.

Çalış, spor yap. gül, eğlen, oku, döşün, özgürce yaşa;

Yalnız hiçbir zaman sigaraya getirme arayı.

Getirirsen, gücün tükenir, hayat kaliten düşer

Ve boşu boşuna harcarsın cebrideki fenayı.

Zararın o kadarla da kalmaz, yirmi, yirmi beş yılda.

Harabeye dönmüş görürsün içindeki sarayı.

Bu uzun bir süredir, sigaranın canı sıkılır.

Keşke o da burda olsa, der, hatırlar birayı.

Sigara içmezsen, sağlıklı olarak yaşlanırsın,

İçersen, altmış günden hesaplar Azrail her ayı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı