Saglık

Siğara’nın Sağlığa Topluma Zararları ve Siğara ya Çözüm

Siğaranın Sağlığa Topluma Zararları ve Siğaradan Kurtulmak

Siğaranın Sağlığa Topluma Zararları ve Siğaradan Kurtulmanın Yolları

Sigara, yediden yetmişe, bütün toplumumuzu ilgilendiren bir problemdir. Sigara bütün toplumu tehdit ettiği için, onun insan sağlığına verdiği zararları, hem çocuklara ve gençlere hem de yetişkinlere ve yaşlılara etkili bir şekilde anlatmak; böylece cemiyetimizi sigaraya karşı korumak, sigaraya yakalan­mışları da sigaradan kurtarmak gerekir.

Eğer, yeni nesilleri sigara konusunda bilinçli hale getirip bugüne kadar sigara­ya alışmamış kimseleri, bundan sonra sigaradan uzak tutabilirsek, çok geçmeden, sigara probleminden kesin bir şekilde kurtuluruz.

Sigaraya karşı koruyucu bilgi­lendirme, insanları sigaradan kurtarıcı bilgilendirmeden daha etkili, daha kolay, daha ucuz ve daha gereklidir. Bundan dolayı, sigara karşıtı yayın ve faaliyetlerde önceliğin, henüz sigara içme alışkanlığı kazanmamış çocuklara ve gençlere veril mesi daha doğru bir yoldur.

Çocukları ve gençleri sigara tehlikesine karşı bilinçli ve uyanık kılmak için pedagojik esaslara uymak; gerçekçi, geçerli yöntemler seçmek, içten ve yar dımsever olmak, nesnel verilere dayanmak, ilmi disiplinlere uymak lazımdır.

Tecrübeler göstermektedir ki, sigaranın zararlarını saymak, çocuklan ve gençleri pek ürkütmemektedir. Çünkü onlar yaşlılığı,dolayısıyla da sigaradan görecekleri zararları, çok çok uzak bir geleceğe ait problemler olarak görmektedirler.

Kimi sigara tiryakilerinin bağlıktı ve uzun bir hayat yaşadık­larını görmüş olmalannın da tesi- priyle, çocukların ve gençlerin bir kısmı, henüz çok sağlıklı olmaktan doğan iyimserlikleriyle, içlerinden,bana bir şey olmaz,” demektedirler.

Bütün araştırmalar, yeterli deneyime sahip olmadıklarından, çocuklann ve genlerin, sigara içen yetişkinlere özenerek veya onları taklit ederek ya da arkadaşlanna uyarak sigara içme­ye basadıklarını göstermektedir. Bu sonuç, şaşırtıcı değildir. Zarariannın herkesçe bilindiği günümüzde, normal bir insan, sigaraya ancak çocukken başlayabilir. 18 yaşına kadar bu iptilâdan uzak tutulmuş bir genç, içinde bulunduğumuz bilgi çağın­da, aklımı başına devşirdikten sonra sigara illetine kolay kolay tutulmaz

Demek kİ, meselenin odak noktası, çocuklan ve gençleri, aleyhlerine olanı kolayca fark ve idrak edebilecekleri günlere kadar sigaradan uzak tutmaktır. Bu çalışmanın hazırianışındaki çıkış noktası da budur. Yani asıl hedef, çocuklanmızı ve gençlerimizi, sigara belâsından uzak tutmaktır.

Sigaranın toptumumuzda gerçekleştirdiği tahribat bir orman yangınına ben­zetilebilir. Bir kibrit çöpüyle bile başlayabilen bir orman yangınında yaş kuru, sağlam çürük genç yaşlı dinlemeyen alevlerin daldan dala atlayarak, bütün or­manı sarışı gibi, sigara alışkanlığı da, kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk diye ayırmaksam hepimizi tehdit etmektedir:

Orman yangınlarında olduğu gibi, sigara yangınında da, öncelikle alevleri bir noktada kesmek ve henüz yanmaya başlamamış kısımları kurtarmak, en akil- hca yoldur. Ne var ki, bu, kolay bir iş değildin Çünkü yangın bütün şiddetiyle devam etmekte, insanlar birbirlerini tutuşturmaktadırlar. Hesaplamalara göre,

Ülkemizdeki yetişkin nüfusun üçte biri, sigara tiryakisidir. Yakınlarının ve yakın- lanndakilerin sigara içmekte olduğunu gören çocuklan ve gençleri, sigaranın zararlı bir alışkanlık olduğunu söylemek suretiyle bu tehlikeden uzak tutabilmek son derece güçtür. Biraz evvel ifade edildiği gibi, çocuklar ve gençler, sigaranın ortaya çıkardığı zararları hissedememektedirler. Bundan dolayı, elinizdeki ki­tapta, sigaranın zararları, akla, kalbe ve göze hoş gelecek çatışmalar iç içe kutla­nılarak son derece etkili bir şekilde anlatılmıştır.

Umarız bu yazı ile çocuklarla gençlerden hiçbiri, bir daha sigaraya elini sürmek bile istemeyeceklerdir.

Elinizde bulunan bu eserde öncelik çocuklara ve gençlere verilmiş olmalda birlikte, yetişkinler ve yaşlılar da önemsenmiş, bundan dolaya yangının merkezi ne de müdahale edilmeye çalışılmıştır. Çünkü sigaraya çocukluk ve gençtik çağ­larında başlanmakta, fakat asıl tahribat yetişkinlik döneminde gerçekleşmektedir.

İş hayatına atılan, çeşitli sorumluluklar yüklenen ve bhiakırni hedefler peşinde yürüyen yetişkinler, sigaranın kötü sonuçlarıyla ciddi ciddi karşılaşmaya başladık­ları zamanlara dek, sigaradan vazgeçmek şöyle dursun, bu zararlı alışkanlıkları üzerinde enine boyuna düşünmemektedirler bile. Bu kitap, yetişkinlere, sigara içmek suretiyle kendilerine, yakınlarına ve toplumtanna verdikleri zararları ha­tırlatmakta, düştükleri o tuzaktan kurtulabileceklerini vurgulamakta, fakat bunun ancak kendileri istedikleri takdirde mümkün olabileceğini de itiraf etmektedir.

Sigaranın bağımlılık yapıcı etkisi çok kuvvetli olduğundan, bir defa sigaraya başlamış olan bir insan, zararlarını görmeye başladığı zaman dahi, o kötü alışkanlığından kolay kolay vazgeçememektedir.

Sigarayı bırakmak gerçekten güç bir iştir ve sağlam irade ister. Sigara tiryakile­rinin ekseriyeti, sigarayı bırakmadıkları için bu tehlikeli alışkanlıklarını devam ettirdiklerini ifade etmektedir­ler.

Oldukça dikkatli bir şekilde hazırlanmış olan bu kitabı okuyan yetişkinler, sigarayı bırakmak ko­nusundaki en önemli adımı atmış, yani sigarayı mutlaka bırakmaları gerektiğini iyice anlamış olacaklardır.

Unutmayın, bir zamanlar, dünyada hiç kimse sigara içmiyordu ve bu yine öyle olabilir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı