Para Finans

TV ve Yeni Nesil Pazarlama Google,Facebook,İnstagram

TV ve Yeni Nesil Pazarlama Google,Facebook,İnstagram Sanal Dünya

TV ve Yeni Nesil Pazarlama Google,Facebook,İnstagram,Pintares,Linkedin,Youtube…Sanal Dünya

Eski tip pazarlamacılar hemen televizyon reklamlarının gücünü savunmaya kalkışırlar. Geçmiş yıllara ait büyük başarı hikayelerini hatırlatmaktan zevk alırlar ve yeni bir ürünü fark edilir kılabilecek ya da varolan bir ürünün devamlılığını sağlayabilecek tek şeyin neden televizyon olduğunu keyifle açıklarlar.

 

Ama artık bu giderek bir efsane olma yolunda artık internet sanal dünya Google,Facebook,İnstagram,Pintares,Linkedin… dijital dünya sanal basın geliyor hemide koşar adımlarla geliyor.

Coca Cola’nın yeniden doğuşu için işe alman pazarlama gurusu Sergio Zyman bile, tüm zamanların en tutulan iki tele­vizyon reklamının “Dünyaya Şarkı Söylemesini Öğretmek İstiyorum” ve “Cimri Joe Greene” fazladan bir şişe bile Coca-Cola sattıramadığına işaret ediyor.

Bu reklamlar eğlendirdi ve ilgi çekti, ama maddi kazanca dönüşemediler. Zyman, şakayla karışık reklamın, “Dünyaya İçmeyi Öğret­mek İstiyorum” şeklinde olması gerektiğini söylüyor.

Sergio’nun dediği gibi, “Tamam, reklam farkındalık yarattı. Eee ne olmuş?

Dikkat çekici fikirlerde bir kıtlık olduğunu sanmıyorum. Yaptığınız İ$in, büyük şeyler yapmak için sayısız fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Hayır, eksik olan fikirler değil, onları gerçekleştirme niyetidir.

Amacım risk almanın daha güvenli olduğunu açığa kavuşturmak ve gerçekten şaşırtıcı şeyler ortaya koyma isteğinizi güçlendirmektir. Eski yolların gittiği yerin dipten başka bir yer olmadığını gördüğünüz an, hakkında konuşulmaya değer bir şeyler yaratmak çok daha gerekli bir hal alır.

Meslektaşlarınızın ortaya koyacağı en iyi bahanelerden biri, harika bîr fikir bulma yeteneklerinin olmadığı ya da olsa bile harika bir fikri sıradan olandan nasıl ayırt edeceklerini bilmedikleri olacaktır. Bu kitap, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin kullandığı olağanüstü başarılı beyin fırtınası, fikir üretme ve yaratıcılık tekniklerini anlatmaya yetmez.

Benim yapabileceğim, yolunuzu teknolijiye eDünya internet,Google  çevirmeniz’ için hazır fikirlere ve yarın gerçekleştirebileceğiniz net şeylere ışık tut­maktır. Eğer niyetiniz varsa, yolu bulursunuz.

Yükselmek Daha Fazla Kazanmak mı Dediniz

Asansör, tipik bir tüketim ürünü değildir. Bir milyon dolar­dan fazlasına mal olabilirler, genellikle bina inşa edilirken tesis edilirler ve bina eğer üç ya da dört kattan fazla değilse çok sık kullanılmazlar.

Peki o zaman bir asansör firması nasıl rekabet edebilir? Son zamanlara kadar satışlar, müteahhitlik piyasasındaki kilit satış acenteleriyle golf oyunlarını, akşam yemeklerini ve uzun vadeli ilişkileri gerektiriyordu.

Şüphesiz bu hâlâ devam ediyor, ama Schindler Asansör Şirketi yeni bir şey keşfed­erek oyunun kurallarını kökünden değiştirdi.

Times Meydam’ndaki Cap Gemini’nin ofislerine girerseniz şaşırtıcı bir çözümle karşılaşırsınız. Problem ne peki? Her asansörün temelde bir tek kontrol sistemi vardır. Asansör sizin kata varana kadar beş, on, hatta on beş kere durur. Bu sizin için bir sıkıntı olabilir, ama asıl bina için çok daha ciddi ve pahalı bir sorundur. Sizin asansör her katta durup kalk­makla uğraşırken, aşağıdaki lobide bekleyenler gitgide daha fazla sinirlenirler. Binanın daha fazla asansöre ihtiyacı vardır, ama ne daha fazla asansör alacak para, ne de onları tesis edecek yer vardır.

Peki işin iç yüzü? Asansöre yaklaştığınızda, gideceğiniz katı merkezi bir kontrol paneline tuşluyorsunuz. Kontrol pan­eli de hangi asansörün sizi götüreceğini söylüyor.

Bu basit ön tasnif sayesinde, her asansörü bir eksprese çevirmeyi başarmışlar. Bindiğiniz asansör sizi derhal on ikin­ci kata götürüp hemen lobiye geri dönüyor. Böylece binalar daha yüksek inşa edilebilir, binayı kullanacak tahmini insan sayısına göre daha az asansör yetebilir, bekleme süresi kısalır ve binalardaki değerli alanlar asansörler yerine insanlar için kullanılır, önemli derecede düşük bir maliyetle geliştirilen muhteşem bir kazanç.

Dünyada bu atılımdan haberi olmayan bir müteahhit firma var mı? Muhtemelen yok. Ve artık rekabeti korumak için ne kadar reklam verildiğinin ya da ne kadar yemek ısmar­landığının bir Önemi yok, artık bunlar yalnızca bir umut kapısı.

Teknolojinizi kullanmak ya da kullanıcılarınızın standart davranışlarına göre daha iyi bir ürün geliştirm­eye çalışmak yerine ürününüzün çok daha iyi iş görmesi için kullanıcıları davranışlarını değiştirmeye yöneltin.

Fikir yayılma eğrisine bakacak olursak, ürün satışlarının büyük bir kısmının, yeni bir şeye şans tanımaya istekli tüketi­ciler tarafından bir ürünün kabul edilmesinin ardından geldiğini görürüz. Bu hemen benimseyenler grubu, erken ve geç çoğunluğun yeni ürünü almak için kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratır. Eğrinin sol tarafına tamamıyla satış yapılana kadar ciddi satışlar gerçekleşmez.

İşin içyüzü ise eğridekilerin büyük çoğunluğunun sizi umursamamasıdır. Hem de hiçbir zaman. Erken ve geç çoğunluktaki insanlar ilk başta, ürünü önceden tecrübe eden­leri dinlerler, ama yine de sonunda sizi umursamayacaklardır. Sol tarafı atlayıp, asıl yağlı bölge olan merkeze geçmek her yaman iştah kabartıcıdır. Ama bitik bu pek işe yaramıyor.

Sebor bir tarafa. butun başardı yeni ürünler ve hizmetler, müşteriye sunulduktan sonra bu bildik yolu izlerler, ilk olarak yendikçîkr tarafından satın alınırlar. Hazır pazardaki bu imanlar, bir şeyin ilk sahibi olmayı seven insanlardır. Belki bu ürüne ihtiyaç bile yoktur, sadece sahip olmak isterler. Bu yenilikçiler Paris’teki moda gösterilerinde en önde otu- mriar, İnternet Dünyasını izlerler ve sıkıcı ticaret dergilerini okurlar.

Modelin eğrisinde, yenilikçilerin sağındakiler hemen benimseyenlerdir. (Hayır, onlar hemen benimseyenler değildir, aslında tam tersi oimabdtr, değil mi?) Hemen ben­imseyenler yeni bir üründen gerçeklen fayda sağlamayı ve yem ürün ve hizmetleri araştmp bularak her zaman diğer nisanlardan ayrıcalıklı olmayı isterler. Bu, yeni bir yatırım aracı veya yeni bir televizyon şovu bile olabilir, ama her tür önemli pazarda, bu kitle hem oldukça büyük, hem de para harcamaya isteklidir.

Hemen benimseyenlerin ardından erken ve geç çoğunluk gelir. Bu tip tüketiciler, kendilerine fayda sağlayacak yeni bir Ürün ya da hizmete balıklama atlamazlar, ama yeterince kişi ürünü deneyip, ondan söz edecek olursa, muhtemelen onlar da ürünün alıcıları araşma girerler.

Bu büyük ve karlı grup hakkında farkında olmamız gereken iki şey vardır. Öncelikle bu insanlar sizi umursama­mayı gerçekten çözebileceğinden çok daha önemli problemleri vardır onların ve zamanlarını sizi dinleyerek harcamaya pek niyetli değillerdir.

İkincisi, eğrinin en solunda yer alan yenilikçiler grubunu çoğunlukla dinlemezler bile. Erken ve geç çoğunluk, yeni ürünlerin nadiren sunabildiği protokolleri, sistemleri ve güvenirliliği isterler. Birçok ürün çan eğrisi üzerinde bu kitl­eye ulaşacak kadar ilerlemeyi başaramaz. Hem sonra arka­daşlarını bile dinlemeyeceklerse, sizi neden dinlesinler ki?

Son olarak, hepimiz çoktan CD,DVD,USB,HD’ye geçmişken hala bir kaset çalar bulmak için etrafta dolaşan, geç kalanlarla çan eğrimiz tamamlanır. Bu insanlar en azından intibak sağlayıcıdırlar. Kullandıkları şey demode ve kullanışsız, hatta kullanılamaz olana kadar yeni bir şey almazlar.

Hiç kimse ürününüze uyum sağlamak için çok hevesli olmayacaktır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu halinden mem­nundur. Takılıp kalmışlardır. Satın aldıkları şeylere düşkündürler. Yerine başka bir şeyi koymaya ya da herhangi yeni bir şeye uyum sağlamaya meraklı değillerdir. Onları buna zorlamaya gücünüz yetmez. Tek şansınız değişiklikleri seven, yeni şeylerden hoşlanan ve gerçekten sizin sattığınız ürünü arayan insanlara satış yapmaktır. Sonra da fikrinizin hemen benimseyenlerden başlayarak eğrinin kalan kısmına doğru yayılmasını umarsınız. Hemen benimseyenler sattığınız şeyi benimsedikten sonra, artık erken çoğunluğa ürününüzü satacak olan onlardır, siz değil. Onların satışları ağır gider. (Moore kitabında, eğrinin kalan kısmına doğru olan hareketi uzun uzadıya anlatıyor. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.)

 

Hemen benimseyenleri etkileyebilecek kadar dikkat çekici, ama aynı zamanda onların, fikri çan eğrisinin kalan kısmına yaymak için zaman ayırmalarım kolaylaştıracak kadar da esnek ve çarpıcı bir ürün tasarlamalısınız,

Dijital fotoğraf makineleri yaklaşık beş yıldır piyasada cazip fiyatlarla satılıyor. Başlangıçta, bu ürünü sadece yeni alet meraklıları ve bilgisayar tutkunlan almıştı. Dijital fotoğraf makinelerini kullanmak biraz ustalık gerektiriyordu ve pek kaliteli değillerdi. Zamanla, üreticiler bu iki problemi çözmeye yoğunlaştılar ve müthiş bir hızla yükselen satışlarla ödüllendirildiler. Artık dijital makineler normal filmli fotoğraf makinelerinin yerini almak üzere yola koyuldu bile. Bu değişim fotoğraf makinesi şirketlerinin yürüttüğü büyük reklam kampanyaları sayesinde olmadı. Hemen benimseyen­ler grubunun makineleri diğer arkadaşlarına başarılı bir şekilde satmalarının bir sonucuydu.

Dijital fotoğraf makineleri yaygınlaştı, çünkü normal fotoğraf makinelerine göre daha büyük bir rahatlık ve fiyat avantajı sağlıyordu. Daha da iyi olanı, bu avantajlar gayet netti, arkadaşlar arasında konuşulmaya ve gösterilmeye değerdi, hemen benimseyenlerden birini, filmli bir makineyle fotoğraf çekmeye uğraşan bir geç kalanı her gördüğünde konuşmaya teşvik ediyordu.

Doğru yönde dikkat çekici olmak size iki şekilde yarar sağlar. Birincisi, bu eğrinin sol tarafının ilgisini çekmenizi kolaylaştırır. Ve İkincisi, hemen benimseyenlerin bir ürünü eğrinin kalan kısmmdakileri ikna ederek satmasını kolaylaştırır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı